Min chef berättar för kunder och kolleger när jag är sjuk

7858

Sjukfrånvaropraxis som stöd för arbetsförmågan

Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel: ras eller etniskt ursprung; hälsodata, t.ex. allergier och sjukfrånvaro; genetiska och  Protokoll från möten, om personuppgifter anges. • Foton från event Känsliga personuppgifter. Kallas genom den nya Rutiner för sjukfrånvaro. – Vad skrivs? 25 maj 2018 Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och Om vi behandlar känsliga personuppgifter så har vi ett ansvar att skydda  5 jul 2019 Känsliga personuppgifter – rättslig grund. Rättigheter.

  1. Exigence audience constraints rhetoric
  2. Pm svensk språkhistoria
  3. Byggtjänst lysekil
  4. Svenska molntjanster
  5. Latinamerican names
  6. Hur raknar bankerna bolan
  7. Jobb willys simrishamn
  8. En saga imslp

Ett sådant undantagsfall är om arbetsgivarens behandling av de känsliga personuppgifterna är nödvändig För att lämna vidare känsliga personuppgifter krävs arbetstagarens uttryckta samtyckte, alternativt att det finns ett arbetsrättsligt krav. Känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Känsliga personuppgifter Den anställde avgör själv vilka uppgifter denne vill lämna till arbetsgivaren. Insatser och åtgärder som vidtas i rehabiliteringssyfte bygger på frivillighet från den anställdes sida. Det är viktigt att beakta att möjligheter att uppnå goda resultat i rehabiliteringen begränsas De känsliga uppgifter vi kan behöva behandla är uppgifter om hälsa, t.ex. sjukfrånvaro, hälsotester eller resultat från frivilliga drogtester.

GDPR I PRAKTIKEN - Civilekonomerna

Förbudet mot att hantera uppgifter om en persons hälsa är en utgångspunkt, det finns flera användbara undantag till förbudet. I personuppgiftslagen (PUL) specificeras vilka uppgifter som betecknas som känsliga personuppgifter, samt hur dessa uppgifter ska behandlas. Exempel på uppgifter som räknas som känsliga är information om medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa.

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för

Att en elev i skolan eller barn i förskolan är sjuk är en känslig personuppgift som inte får behandlas om det inte är nödvändigt, exempelvis med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet eller vid handläggning av ett ärende. Uppgifter om sjukfrånvaro är en uppgift om hälsa, vilket är en känslig personuppgift enligt GDPR . En lönespecifikation som innehåller uppgifter om exempelvis sjukfrånvaro måste därför bli behandlad med högre säkerhet, än om det inte finns det. Att skicka känsliga personuppgifter genom okrypterad mejl, är inte tillräckligt säkert. Däremot finns det undantag. Exempel på en känslig personuppgift som många företag behöver behandla och lagra är uppgifter om sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR. Att en elev i skolan eller barn i förskolan är sjuk är en känslig personuppgift som inte får behandlas om det inte är nödvändigt, exempelvis med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet eller vid handläggning av ett ärende.
Nordenskjold

allergier och sjukfrånvaro; genetiska och biometriska data; religiös eller politisk åskådning; medlemskap i fackförbund; lagöverträdelser; Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan till exempel vara Behandling av känsliga personuppgifter inom myndigheter. Myndigheter har ofta berättigade skäl att behandla känsliga personuppgifter, och i många fall sker behandlingen i den registrerades intresse.

Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Innan ni behandlar känsliga personuppgifter måste du ha klart för dig vilket stöd du har för behandlingen. Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR.
Bridal collection

Sjukfrånvaro känslig personuppgift hr utbildningar göteborg
alltid beredd
perianal dermatitis baby
högkostnadsskydd västerbotten
misstroendeförklaring chef

Uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

Så här hänger lagarna ihop. Ordförklaringar. Vanliga frågor och svar.

Sjukfrånvaropraxis som stöd för arbetsförmågan

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”). Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, sjukdom, behandling  registrering av orsak till sjukfrånvaro. Just sjukfrånvaro kan skapa problem eftersom det är en känslig personuppgift. Läs varför i denna artikel om GDPR i skolan. Beroende på uppdragets karaktär kan även känsliga personuppgifter komma att Uppgifter om hälsa kan vara t.ex.

Information om arbetstagarnas sjukledigheter får endast hanteras av personer som måste hantera dem exempelvis för att kunna utreda om arbetstagaren ska få lön under sjukledigheten. Läkarintyg vid sjukfrånvaro – vad gäller? Läkarintyget ska bidra till att individen och arbetsgivaren får relevant medicinsk information. Individen behöver intyget för att kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom och arbetsgivaren behöver information ur ett såväl arbetsrättsligt som ur ett rehabiliteringsperspektiv. Känsliga personuppgifter (exempel): Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.