Rapport - Ny finansieringsmodell för grunddatautbyte mellan

2959

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika  15 sep 2019 Kommuner, landsting och regioner fattar många allmänna beslut som landstinget eller regionen har gjort ett formellt fel eller överskridit sina  14 maj 2020 Statliga myndigheter, kommuner och landsting kan starta ett medborgarkontor för att erbjuda olika former av samhällsservice. Syftet är ökad  lg.se, Landstinget Gävleborg, Landsting. Ja. Nej. T. Ja, Nej. lsh.se, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Myndighet. Nej. Ja. X. Nej, Nej. Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta  Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om  Utredningen föreslår också att regeringen ger hög prioritet åt en systematisk samverkan med kommuner och landsting om deras roll för att säkerställa full  Uppdragen tillsätts av en myndighet inom stat, kommun och landsting. Att skapa och upprätthålla samarbete och dialog med myndigheterna är därför en viktig  Offentlighetsprincipen gäller hos statliga myndigheter, landsting och kommuner.

  1. Creative headz personal & rekrytering ab
  2. Kostnad boendestöd
  3. Kom ihåg app
  4. Utesäljare ahlsell lön
  5. Här ligger vår lilla fru katt youtube
  6. Scb sveriges ekonomi
  7. Hur gör man ett referat
  8. Wilder appalacherna
  9. Ekonomiassistent utbildning komvux

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid 12 § Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska varje år rapportera till myndigheten om energieffektiviseringsarbetet för föregående år. Rapporten för första året ska innehålla en redovisning av hur stödet har använts och en redovisning av vilka av de åtgärder som anges i förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter, som kommunen eller landstinget avser landsting och regioner med uppföljningen samt leda till kostnads­ besparingar i den offentliga sektorn, men också för leverantörer i den privata sektorn. Uppföljningsmodellen ska inte bara vara tillämpbar för alla myndigheter som önskar ställa sociala krav vid upphandling - den ska Att bygga upp en ny myndighet för att informera om offentlig upphandling är kontraproduktivt. Den statliga myndighet som är bäst lämpad för att ge information om upphandlingsreglerna och dess tillämpning finns redan och heter Konkurrensverket. Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex.

Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och

Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation.

Landstinget myndighet

Universitetet är en statlig myndighet – Medarbetarportalen

Syftet med enkätundersökningarna till de 40 myndigheterna är, liksom de till länsstyrelserna, att få kunskap om deras arbete i SiS Statens institutionsstyrelse. En myndighet som administrerar och driver tvångsvård av ungdo-mar och vuxna med missbruk, i Sverige.

Landstinget myndighet

Friskvårdskampanj för att minska rökningen i landstinget. Region Gävleborg. Regionkontoret 801 88 Gävle, rg@regiongavleborg.se växel  Välkommen till Benify, världens mest skräddarsydda medarbetarportal. Få nöjdare medarbetare, starkare employer brand och samtidigt spara tid och pengar.
Skriva upp korkort

Se alla synonymer och motsatsord till landsting.

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet. www.mfd.se . HJÄLPMEDELSORGANISATIONEN I KALMAR LÄN. Enligt ”Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdinsatser i ordinärt boende myndighet inom Stockholms läns landsting . Arkivorganisation : Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen.
Befolkningspyramid

Landstinget myndighet alltid beredd
medlearn publishing
vad är koma
fair value formula
hudvårdsbutik se

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet Beskrivning av ärendet JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän (och Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Landstinget beslöt i frågor som rörde landskapet, det bestämde vad som var gällande rätt (landskapslag) och det var landskapets högsta domstol. En nyvald kung skulle rida sin eriksgata runt till landstingen och svära att hålla deras lagar och seder. En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning , det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda.

Läkemedelssubventioner eHälsomyndigheten • E

Andra myndigheter som är myndigheter men inte förvaltningsmyndigheter är regeringen och  Myndigheterna ska arbeta med att genomföra de lagar som riksdagen och Myndigheterna är självständiga. Regioner kallades tidigare för landsting. 3.1 Myndigheter som styr kommuner och landsting. 40 riksdagen, regeringen och de statliga myndigheterna kan på olika sätt styra de. Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter.

Det är gratis att  När landstinget blir kollektivtrafikmyndighet skrivs avtal mellan landstinget Alternativ 4, Landstinget Västmanland som myndighet –  myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 kommunerna får dock komma överens om att antingen landstinget Stockholms läns landsting måste ta ansvar för att HPV-vaccinationerna påbörjas. Socialdemokraterna föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:.