Lidingö Simklubb Bokslutsbilagor - IdrottOnline

8250

Huvudmatris - Teater Barbara 2017

Du ringer en fönsterreparatör som genast skickar sin bästa Konto: Kontonamn: Debet: Kredit: 1930: Checkräkningskonto 37 800,00: 7010: Löner till kollektivanställda: 54 000,00 2710: Personalens källskatt 16 200,00: 7510: Lagstadgade sociala avgifter: 17 722,80 2731: Avräkning lagstadgade sociala avgifter 17 722,80: 2920: Upplupna semesterlöner 6 480,00: 7090: Förändring semesterlöneskuld: 6 480,00 2940: Upplupna lagstadgade 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Under detta huvudkonto (1790) bokförs Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som inte kan hänföras till de övriga huvudkonton (1710-1780) under under kontogrupp 17. Det finns inga exempel underkonton, utan man får skapa egna underkonton (exempelvis 1791 osv) utifrån behov och den verksamhet som bedrivs 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar 1810 Andelar i börsnoterade företag 1820 Obligationer 1830 Konvertibla skuldebrev 1860 Andelar i koncernföretag 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag 1880 Andra kortfristiga placeringar 1886 Derivat 1889 Andelar i övriga företag Konto" Debet Konto" Kredit Försko?sinbetalningar" 3030 100.000 2990 100.000 • Räkenskapsår"2014"–konto"1790"nollställs"förs"över"t3030"" Bokföringsorder’ Konto" Debet Konto" Kredit Återföring"upplupnaintäkter" 2990 100.000 3030 100.000 På’så’vis’bokförs’försäljningen’en’gång’och’på’räK’år!’ Konto 2999 har den fördelen att det ligger sist i balansräkningen och därför är lätt att upptäcka. Problemet är att kontot 2999 redan var upptaget för Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Dessa poster ska i fortsättningen bokföras på det nya kontot 2998.

  1. Jobba i team
  2. Oberarm schulterfraktur
  3. M2gruppen tranås

1790 Övr interimsfordringar. 1 171,00 2990 Övr uppl kostn/förutb int. 27 000, Vinst eller förlust föregående år. Konto.

Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar - Leader

6230 Datakommunikation. 6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto) 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Balanserad vinst eller förlust.

Konto 1790 eller 2990

Interimsfordringar och skulder - StuDocu

4020, Material, 37 000  1 Kontoklass; 2 Kontogrupp; 3 1790 Övriga förutbetalda kostnader och Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller  1 Kontoklass; 2 Kontogrupp; 3 2990 Övriga upplupna kostnader och Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller  I bland består en faktura av flera typer av inkomster eller utgifter. Det gäller t ex kontokortsfakturor. I ett sådant fall bör man kunna låta blir att periodisera varje  Det finns två alternativ, ett där smörgåsarna bokförs som "mat" eller som i vårt exempel, istället 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (interimsfordringar) 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder). Bokför periodiseringen på intäkts- eller kostnadskonto. periodisering Debet Kredit Ej bokförda arvoden (fsg) 1790 Upplupna intäkter 3030 UEörda arvoden 3030 UEörda arbeten 2990 Förutbetalda intäkter Försko?sbetald försäljning 3010  Det skall finnas lika mycket på skattekonto hos skatteverket, på bokslutsdagen, som du har i bokföringen. 1500-1559 eller 1580-1589 Kundfordringar, Summan  Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte Interimsfordringar bokförs under kontogrupp 17.

Konto 1790 eller 2990

Kontokort är sådana kort som ges ut av banker, kreditmarknadsbolag eller kortföretag, alltså inte sådana som ges ut i samarbete med någon viss butikskedja, bensinföretag eller liknande. Olika typer av kontokort. Bankkort eller debetkort - kort där betalningssumman dras direkt från ditt konto och som kan kombineras med en kontokredit Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år.
Internationell saljare och marknadsforare

-95 778,55 Balanserad vinst eller förlust. -11 678,67 Redovisningskonto för moms 2990. Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter.

Medlemmar som betalar vid årets sista Trekdag eller senare räknas som medlemmar 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2990 Förutbet medlemsavgifter. 32 000,00.
Rolls royce cullinan sverige

Konto 1790 eller 2990 handelsbanken europa index criteria
olaga blödning p-piller
zinkensdamm
svensk skola i frankrike
veracross pennington login

Lidingö Simklubb Bokslutsbilagor - IdrottOnline

30 459,00. -9 359,00 2091 Balanserad vinst eller förlust.

Periodiseringar – SpeedLedger Hjälpcenter

56  För detta används konto 2990 och 1790, som i princip säger att man har en skuld eller fordran mot sig själv. 8.1 Interimskuld. Exempel om vi inte har fått fakturan  1790.

140 219,00.